Κάλεσμα προς όλες τις πόλεις του κόσμου! Αυτό το Σαββατοκύριακο βγείτε και ανακτήστε τους δημόσιους χώρους σας για να δείξετε την αλληλεγγύη σας προς το #OccupyGezi και το κύμα διαδηλώσεων που επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Τουρκία!
OccupyGezi
 
#OccupyGezi
Greek translation of "Brigades!"
Federico Campagna
 
brigadeUnited Kingdom
Μια σύντομη ιστορία για «Το Περιοδικό του Νοητικού Περιβάλλοντος»
Micah White
 
Bill Schmalzhistory of AdbustersKalle Lasnmental environmentSatori in the Right Cortex
Ανακοινωθέν σε αλληλεγγύη με το Κίνημα καταλήψεων από το Κάιρο
Adbusters
 
#OCCUPYWALLSTREETArab Springcairotahrir
Παίρνουμε από τους πλούσιους και δίνουμε στους φτωχούς.
Adbusters
 
#OCCUPYWALLSTREET#RobinHood
Θα αναδυθούν καταλήψεις στις οικονομικές περιοχές σε όλο τον κόσμο;
Kalle Lasn, Micah White
 
#OCCUPYWALLSTREET